"Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki."

Cennik usług finansowo-księgowych 2017

Cennik - stawki minimalne do 20 dokumentów miesięcznie
powyżej + od 2,00 za dokument - rozumiany jako każda pozycja księgowa

 Ryczałt ewidencjonowany od 100,00 zł
 Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów od 200,00 zł
 Księgi Handlowe od 1 500,00 zł
 VAT - dla kart podatkowej od 200,00 zł
 Kadry - płace od 50, zł

Wysokość opłat i stawka - ustalane są indywidualnie w zależności od:

  • profilu i specyfiki działalności
  • rodzaju prowadzonej ewidencji - dokumentacji księgowej
  • występujących zdarzeń gospodarczych
  • ilości dokumentów
  • ilości pracowników
  • zakresu usług dodatkowych
  • nakładu pracy
  • dodatkowych prac i oczekiwań indywidualnych klienta


Cennik usług dodatkowych

 Założenie dokumentacji kadrowej jednorazowe 150,00 zł
 Opracowanie polityki rachunkowości od 1 500,00 zł
 Dostosowanie planu kont 500,00 zł
 Instrukcje np. obiegu dokumentów- 800,00 zł
 Analiza ewidencji księgowej za godzinę 150,00 zł
 Sporządzanie bilansu
 XII x 2
nie mniej
 1 000,00 zł
 Zamknięcie roku dane do PIT - rocznego- średnie jednomiesięczne dla klienta w cenie
 Deklaracja PIT-37/PIT-36 od 50,00 zł
 Korekta deklaracji rocznej - 100,00 zł
 Korekta listy płac/ deklaracji ZUS 100,00 zł
 Sprawozdanie GUS od 100,00 zł
 Dokumentacja do banku/leasingu od 200,00 zł
 Wprowadzanie zaległości za godzinę 150,00 zł
 Przeglądy, audyty, inne za godzinę 150,00 zł
 Złożenie deklaracji w US - papierowe - 150,00 zł
 Podania, wnioski, pisma od100,00 zł 
 Odebranie dokumentów od klienta od 50,00 zł
 Wysłanie listu poleconego - zwrotka - 25,00 zł
 Inne za godzinę 150,00 zł
 ZUS właściciela - w cenie
 Miesięczne PIT - w cenie
 Świadectwo pracy - 50,00 zł
 Wysyłka elektroniczna JPK - innych dokumentów miesięczna100,00 zł 

WSZYSTKIE CENY WZRASTAJĄ O 25 % DLA DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PO 15 STYM DNIU MIESIĄCA NASTĘPNEGO

Kancelaria Podatkowa Krzysztof Szota

ul. Smoluchowskiego 1/3/15
80-214 Gdańsk
Email:
krzysztof@szota.eu
Telefon:
601 629 670 ; 58 520 40 82
Projekt i wykonanie BerMar multimedia