"Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki."

Doradztwo podatkowe

Zakres usług doradztwa podatkowego naszego Biura

  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych 
  • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  • Doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
  • Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Kancelaria Podatkowa Krzysztof Szota

ul. Smoluchowskiego 1/3/15
80-214 Gdańsk
Email:
krzysztof@szota.eu
Telefon:
601 629 670 ; 58 520 40 82
Projekt i wykonanie BerMar multimedia